MENU

Black Lives Matter

July 2, 2020 • Company News

Życie każdego człowieka jest ważne. W Getty Images dotychczas w niewystraczającym stopniu przywiązywaliśmy znaczenie do problemów społeczności afroamerykańskiej. Czas to zmienić.

Dlaczego zwlekaliśmy z wydaniem publicznego oświadczenia w sprawie ruchu BLM? To zasadne pytanie, tym bardziej akceptujemy krytykę związaną z zaistniałym opóźnieniem. Doskwiera nam brak różnorodności etnicznej i wykluczenie społeczne osób czarnoskórych, w szczególności widoczne wśród kadry kierowniczej Getty Images. Dlatego słuchamy głosu afroamerykańskiej społeczności zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią, tak by lepiej zrozumieć stojące przed nami wyzwania. Jesteśmy wdzięczni za szczerość wszystkich, którzy mieli odwagę podzielić się z nami swoimi bolesnymi doświadczeniami. Wysłuchaliśmy ich – ich słowa w zasadniczy sposób wpłynęły na nasz punkt widzenia, stąd niniejsze oświadczanie i zapowiedź działań zaradczych.

Chcemy stanowczo podkreślić: Getty Images sprzeciwia się rasizmowi. Wolność prasy ma fundamentalne znaczenie dla wyeliminowania rasizmu we wszystkich aspektach życia społecznego. Sprzeciwiamy się działaniom mającym na celu ograniczenie wolności słowa, prawa do wyrażania protestu oraz prawa mediów do bezpiecznego, swobodnego i bezstronnego relacjonowania wydarzeń.

W pełni zgadzamy się z tym, że słowa mają znaczenie o tyle, o ile pociągają za sobą rzeczywiste zmiany. Powinny one nastąpić w naszej firmie, jak i w całej branży. Tylko wówczas hasło Black Lives Matter nabierze codziennego sensu.

Kultura i wizerunek

Musimy budować naszą kulturę organizacyjną w oparciu o eliminację postaw rasistowskich. Oznacza to promowanie odważnych opinii, zachęcanie pracowników do natychmiastowego zgłaszania rasistowskich działań i zachowań. Zobowiązujemy się do stanowczego wyciągania konsekwencji i zerowej tolerancji dla rasizmu w kontaktach między naszymi pracownikami.

Musimy zbudować różnorodną społeczność i środowisko, w którym wszyscy mogą się rozwijać. Sposób zatrudniania, rozwoju zawodowego i wynagradzania na wszystkich poziomach organizacji i we wszystkich jej działach, także wśród obecnych na całym świecie osób kreujących materiały  audiowizualne, musi zostać poprawiony i oparty o jednolite standardy. Zobowiązujmy się do dokonania zmian uwzgledniających różnorodność etniczną na wszystkich szczeblach kadry kierowniczej.

Materiały audiowizualne

Głęboko wierzymy, że fotografia może zmieniać świat. W tym celu {ut}musimy wspierać afroamerykańskich twórców.{ut} Musimy opowiadać więcej autentycznych historii dotyczących czarnoskórej społeczności na całym świecie. Nie zrobimy tego bez afroamerykańskich twórców za obiektywem aparatów. Przy udziale osób, które tworzą, dostarczają i selekcjonują materiały audiowizualne mamy okazję dokonać pilnych zmian. {ut}W związku z wprowadzanymi  zmianami nasz serwis musi prezentować materiały odzwierciadlające rzeczywistość. Zobowiązujemy się{ut}poprawić poziom edycji prezentowanych treści by wyeliminować wszelką stronniczość.

Wiemy w jaki sposób i kiedy zawiedliśmy i chcemy to zmienić. Jako pracownicy Getty Images, podobnie jak nasi klienci, dostawcy i partnerzy, bierzemy współodpowiedzialność za konieczne zmiany. Fotografia może zmienić świat – znając jej moc tym bardziej czujemy brzemię odpowiedzialności, które na nas spoczywa. 

Related Posts

Comments are closed.

« »